Van groep acht naar de brugklas

Voor veel kinderen is de stap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs erg groot en is de impact vaak groter dan verwacht. De ene leerling heeft hier meer moeite mee dan de andere. Er verandert veel: een ander gebouw, veel meer leerlingen, nieuwe klasgenoten, meer en nieuwe vakken, elk uur een andere docent, meer toetsen, zware tassen, meer zelfstandigheid en meer huiswerk.

Schoolkitchen biedt een stabiele omgeving waar de brugklasleerling rust vindt en goed leert omgaan met deze nieuwe situatie en zijn of haar schoolwerk.

Door in een vroeg stadium te beginnen met brugklasbegeleiding leert uw kind direct de juiste studievaardigheden aan en kunnen eventuele studieproblemen in hogere leerjaren worden voorkomen. Tevens zal uw kind zijn/haar capaciteiten goed leren kennen waardoor bij een eventuele niveaukeuze in het tweede leerjaar, het juiste niveau bereikt kan worden. Deze keuze is bepalend voor het verloop van de schoolcarrière. Bovendien dragen goede schoolresultaten eraan bij dat uw kind met plezier naar school blijft gaan.

Werkwijze
Schoolkitchen leert uw kind planningen maken en deze op te volgen, huiswerk te leren en maken en het voorbereiden van toetsen, waardoor een goede balans ontstaat tussen school- en privé-leven. Daarnaast besteden wij aandacht aan het bijhouden van de cijfers, het houden van overzicht en indien nodig, het verbeteren van de Nederlandse spelling en rekenen.

Kosten
Brugklashuiswerkbegeleiding (voor leerlingen uit de eerste klas)

  • 2 dagen per week: € 66,00
  • 3 dagen per week € 82,50